MẶT BẰNG NHÀ LIỀN KỀ BOTANICA

Nằm bao quanh khu biệt thự thuộc khu đô thị Vinhomes Gardenia, khu nhà liền kề The Botanica sẽ mang lại cuộc sống năng động mà không kém phần yên tĩnh riêng tư cho gia chủ. Bạn có thể ngắm nhìn phố xá lộng lẫy, hào hoa mà vẫn cảm nhận được bầu không khí trong lành tại khu biệt thự liền kề trong khuôn viên The Botanica.

Thông tin về biệt thự liền kề:

- Số lượng: 154 căn nhà liền kề

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: từ 74,5m2 đến 320m2

- Diện tích xây dựng: từ 52,9m2 – 250m2

Mặt bằng điển hình

- Lô: B12-02, B12-03, B12-05A, B12-10

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: từ 144,35m2 đến 188,23m2

Mặt bằng nhà liền kề T11

Mặt bằng tầng 1-2-3-4

- Lô:

+ Từ B7-02  đến B7-05

+ Từ B8-01 đến B8-08, từ B8-11 đến B8-18

+ Từ B11-02 đến B11-12A, từ B11-16 đến B11-27

+ Từ B12-11 đến B12-12A

+ Từ B12-A02 đến B12A-06, từ B12A-09 đến B12A-12A

+ Từ B15-02 đến B15-08, từ B15-10 đến B15-12B

+ Từ B16-02 đến B16-08A

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: từ 152,06m2 đến 196m2

Mặt bằng nhà liền kề T12 tầng 1-2

Mặt bằng nhà liền kề T12 tầng 1-2 

Mặt bằng nhà liền kề T12 tầng 3-4

Mặt bằng nhà liền kề T12 tầng 3-4 

- Lô: B12B-09

- Số tầng: 4

- Diện tích đất: 157,39m2

Mặt bằng nhà liền kề T13 tầng 1-2

Mặt bằng nhà liền kề T13 tầng 1-2 

Mặt bằng nhà liền kề T13 tầng 3-4

Mặt bằng nhà liền kề T13 tầng 3-4

- Lô:

+ Từ B17-02 đến B17-21

+ Từ B18-08 đến B18-17

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: từ 119,89m2 đến 162,92m2

Mặt bằng nhà liền kề T14

Mặt bằng nhà liền kề T14 tầng 1-2-3-4

- Lô: B12-05, B12-06

- Số tầng: 4

- Diện tích đất: từ 88,92m2 đến 95,07m2

Mặt bằng nhà liền kề T15 tầng 1-2

Mặt bằng nhà liền kề T15 tầng 1-2

Mặt bằng nhà liền kề T15 tầng 3-4

Mặt bằng nhà liền kề T15 tầng 3-4

- Lô: B12-08A, B12-08, B12-09

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: từ 74,54m2 đến 83,93m2

Mặt bằng nhà liền kề T16 tầng 1-2

Mặt bằng nhà liền kề T16 tầng 1-2

Mặt bằng nhà liền kề T16 tầng 3-4

Mặt bằng nhà liền kề T16 tầng 3-4

- Lô: từ B12B-02 đến B12B-08

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: từ 105,9m2 đến 120,77m2

Mặt bằng nhà liền kề T17

Mặt bằng nhà liền kề T17tầng 1-2-3-4

- Lô: B8-10

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: 163,5m2

Mặt bằng nhà liền kề T19

Mặt bằng nhà liền kề T19 tầng 1-2-3-4

- Lô: B7-01, B7-06, B7-08A, B7-10, B8-09

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: từ 205,13m2 đến 251,47m2

Mặt bằng nhà liền kề T21

- Lô: B12A-01, B12A-08A, B12A-08, B12A-12B, B17-22, B18-08A

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: từ 194,22m2 đến 270,24m2

Mặt bằng nhà liền kề T22

- Lô: B7-08, B7-09

        B17-01, B11-12B, B11-15, B11-28

        B15-01, B15-08, B15-09, B15-15

        B16-01

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: từ 209,99m2 đến 320,01m2

Mặt bằng nhà liền kề T23

- Lô: B12-12B

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: 145,43m2 

Mặt bằng nhà liền kề T24

- Lô: B17-01

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: 170,49m2

Mặt bằng nhà liền kề T25

- Lô: B12B-01

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: 167,86m2

Mặt bằng nhà liền kề T26

- Lô: B18-01

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: 193,9m2

Mặt bằng nhà liền kề DB1 tầng 1-2

Mặt bằng nhà liền kề DB1 tầng 2-3-4

- Lô: B18-02 đến B18-06

- Số tầng: 4 tầng

- Diện tích đất: từ 210,63m2 đến 230,25m2

Mặt bằng nhà liền kề DB2

Hotline:0918 03 1676